ඔබට කිසියම් ප්‍රශ්නයක් ඇත්නම්, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න:(86-755)-84811973

සමාගම් ප්රදර්ශනය / කර්මාන්තශාලා සංචාරය

කාර්යාල

engineering department

ඉංජිනේරු දෙපාර්තමේන්තුව

Factory meeting room

රැස්වීම

Factory line a

නිෂ්පාදන රේඛාව

Sample room z

ප්රදර්ශනාගාරය

Sample room

ප්රදර්ශනාගාරය